ไม่รวม VAT
ไม่รวม VAT
ไม่รวม VAT
ไม่รวม VAT
เลเซอร์กำจัดขน
📌 ผู้หญิง) BEST เลเซอร์กำจัดขน 📌


บริเวณรักแร้+บริเวณร่องริมปากด้านบน 

 5ครั้ง 50,000วอน  40,000วอน

บริเวณน่อง (รวมหัวเข่า )+ บริเวณแขนท่อนล่าง

 5ครั้ง 312,000วอน  250,000วอน


📌 ผู้ชาย) BEST เลเซอร์กำจัดขน 📌


บริเวณร่องริมปากบน+บริเวณ คางหน้า+บริเวณรักแร้  

 5ครั้ง  137,000 วอน   110,000วอน 

ทั่วบริเวณตาล่าง(รวม คลายโอ+มาร์คผ่อนคลาย) 

 5ครั้ง  348,000วอน   279,000วอน 

บริเวณหน้าอก+ขนบริเวณใต้สะดือ

 5ครั้ง  262,000วอน   210,000วอน 


ผู้หญิง 


บริเวณรักแร้
 5ครั้ง  31,000วอน   25,000วอน 

บริเวณร่องปากบน

 5ครั้ง  31,000วอน   25,000วอน 

บริเวณหน้าผาก/จอน
 5ครั้ง  62,000วอน   50,000วอน 

บริเวณท้ายทอย

 5ครั้ง  187,000วอน   150,000วอน 

บริเวณทั่วหน้า

 5ครั้ง  187,000วอน   150,000วอน 

บริเวณทั่วมือ/ทั่วเท้า

5ครั้ง  37,000วอน   30,000วอน 

บริเวณแขนช่วงล่างor แขนช่วงบน
5ครั้ง  137,000วอน  110,000วอน 

บริเวณทั่วแขน
5ครั้ง  250,000วอน   200,000วอน 

บริเวณน่อง(รวมหัวเข่า) 
5ครั้ง  187,000วอน   150,000วอน 

บริเวณทั่วขา
5ครั้ง  410,000วอน   330,000วอน 

บริเวณบีกินี่ไลน์
*ทำการรักษา โดยหมอผู้หญิง
5ครั้ง  150,000วอน   120,000วอน 

บริเวณบราซิลเลี่ยน(Brazilian)(รวมขนบริเวณรูทวารหนัก) 
*ทำการรักษา โดยหมอผู้หญิง  
5ครั้ง  312,000วอน   250,000วอน 


ผู้ชาย 


บริเวณรักแร้
 5ครั้ง 37,000วอน   30,000วอน

บริเวณร่องปากบน+บริเวณคางด้านหน้า
กรณีเพิ่ม คลายโอ+มาร์คผ่อนคลาย 5ครั้ง เพิ่ม 75,000วอน
5ครั้ง  123,000วอน   99,000วอน 

บริเวณทั่วใต้ตาล่าง
กรณีเพิ่ม คลายโอ+มาร์คผ่อนคลาย 5ครั้ง เพิ่ม 75,000วอน
5ครั้ง  286,000วอน   229,000วอน 

บริเวณทั่วหน้า
กรณีเพิ่ม คลายโอ+มาร์คผ่อนคลาย 5ครั้ง เพิ่ม 75,000วอน
5ครั้ง  348,000วอน   279,000วอน 

บริเวณทั่วมือ/ทั่วเท้า

 5ครั้ง  62,000วอน   50,000วอน 

บริเวณขนใต้สะดือ/ปานนม
5ครั้ง  93,000วอน   75,000วอน 

บริเวณหน้าอก/ท้อง
5ครั้ง  186,000วอน   149,000วอน 

บริเวณแขนช่วงล่าง or แขนช่วงบน
5ครั้ง  212,000วอน   170,000วอน 

บริเวณทั่วแขน
5ครั้ง  412,000วอน   330,000วอน 

บริเวณน่อง(รวมหัวเข่า)
5ครั้ง  300,000วอน   240,000วอน 

บริเวณทั่วขา
5ครั้ง  625,000วอน   500,000วอน 

บริเวณบราซิลเลี่ยน(Brazilian) (รวมขนบริเวณรูทวารหนัก )
*ทำการรักษา โดยหมอผู้ชาย
5ครั้ง  437,000วอน   350,000วอน